Homeostasis. 2017, ČR, 24 min. Echoes. Miloš Šejn, 1979, 5 min. Troublemakers: The Story of Land Art. James Crump, 2015, USA, 68 min. První díl připravovaných filmových projekcí a diskuzí na téma budoucnosti, přírody, krajiny, společnosti, umění, ekologie a entropie. Česká premiéra pravděpodobně neobsáhlejšího dokumentu o americkém Earthworks doplňuje pseudopoetická sonda do toxických kalů fosilní a petrochemické industriální zóny mezi Duchcovem a Sokolovem a abstraktní práce Miloše Śejna o fenomenologii slunečního paprsku na dně čirého krkonošského potoku. Troublemakers je film o earthworks, neboli o zemním umění přelomu 60. a 70. let. Příblíží vám příběhy několika nejvýraznějších amerických umělců této generace. Planeta se proměnila v jejich perspektivě v geologický, paleontologický a archeologický vzorek, na jehož povrchu sledujeme a zaznamenáváme stopy lidského gesta. Krajina jako krajinomalba, jako plátno, jako nekonečný obraz bez rámu. Film z odstupu 60 let prozrazuje titánské měřítko "zemního umění", ale i jeho potencionální malichernost, pomíjivost a dočasnost. Prostřednictvím archivních i nových záběrů, rozhovorů s umělci a teoretiky se vydejte do pustin severní Kalifornie, Nevady, Nového Mexika a Utahu na výpravu za enigmatickými pracemi Roberta Smithsona (Spiral Jetty), Waltera De Marii (The Lightning Field) a Michaela Heizera (Double Negative). Jako předfilm: pražská premiéra videodokumentu Homeostasis o industriální a post-industriální morfologii severočeského podkrušnohoří. Za humny, téměř na dohled z petřínské rozhledny můžeme vstoupit do pustiny. Sice zdaleka ne tak nekonečné jako v Utahu, ale česká škola fosilní zahradní architektury zde vytvarovala dechberoucí panoramata. Zvukové a obrazové materiály metamorfovány z digitálních usazenin projektu Frontiers of Solitude/Na pomezí samoty. Jako třetí romantický element: digitální přepis krátkého barevného filmu "Echoes" Miloše Šejna. Odraz slunečních paprsků na vodní hladině, vržený do skály v úzké odbočce údolí Plakánek s přítokem říčky Klenice v Českém ráji. Pohled upřený do jednoho bodu působí jako halucinace. Fragment delšího experimentálního filmu Rokle z roku 1979. Připravil tým nadace Agosto Foundation. Děkujeme Kinu Ponrepo. Vstupné pro členy Ponrepa: – 50 Kč – studenti, senioři, osoby se zdravotním postižením: 40 Kč – děti do 15ti let: 30 Kč Vstupné s jednodenním členstvím: – 80 Kč – studenti, senioři, osoby se zdravotním postižením: 70 Kč – děti do 15ti let: 60 Kč