Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění Masarykovy univerzity zve na slavnostní setkání v univerzitním kině Scala, na kterém představí druhou část výsledků čtyřleté práce na projektu Potenciál migrace. Přínos (nejen) ruských emigrantů meziválečné Evropě.

 

Těšit se můžete na dokumentární film, animovaný snímek nebo panelovou výstavu věnovanou osobnostem meziválečné emigrace. K zakoupení či nahlédnutí nabídneme také odborné publikace a překlady beletrie, které v rámci projektu vznikly.