Vernisáž výstavy umělecké dvojce Boženy, zabývající se kombinovanou technikou a principy kooperace a vzájemné koexistence/souznění, navzdory odlišnostem obou Božen.

Klíčová slova: umělkyně, učitelky, polystyren, ambivalence, vnitřní mapy, vynalézání, realita, bezohlednost, puritánství, cigarety, zákazy, příkazy, sebelítost, sebeobětování, přítelství, závist, pravda, jiná dimenze, povrchnost, analýza vnitřních procesů, materiál, forma, deformace, struktura, mluvení, hemžení, rácio, spřízněnost, nepochopení *