Pro Fáňu Svobodu, jenž absolvoval v roce 1983 na AVU v ateliéru docenta Čepeláka obor grafika, ovšem celoživotně se věnuje především malbě, je příznačný imaginativní surrealismus. Témata, jež si vybíral a pocházejí z přírody, případně jeho figurativní malby a autoportréty, ovšem působí přímočarým až strohým stylem, který přesto dává divákovi značný prostor pro představivost. 

 

Část výstavy z posledních let, která početně převažuje, pak ukazuje přechod umělce k větší mystičnosti, nabízí díla, v nichž bádá po smyslu života, i taková, která vznikla spontánně jako odraz jeho momentální nálady.

 

Součástí výstavy, kterou si Z. F. Svoboda sám kurátoruje, je také souhrn přibližně 15-ti děl jeho souputníků. Jakožto zakládající člen Linhartovy nadace připravil výběr známých umělců, které spojuje právě činnost a podpora nadace, jež od svého založení v roce 1987 podpořila stovky umělců různých oborů a během své téměř 35 leté existence úspěšně spoluutvářela kulturní a společenské prostředí u nás. 

 

K vidění tak budou obrazy, grafiky, fotky i plastiky například Jardy Mayera, Otto Plachta, Margity Titlové, Petra Králíka, Lenky Zvěřinové, Šárky Bukovské, Tomáše Kudely, Aleny Beldové, Renaty Drahotové, Pavla Nováka, Petra Vaněčka, Martina Mainera, Martiny Reidelbauchové, Josefa Denkra, Jardy Hrušky a Karolíny Mitášové.