Výstava Pozitiv/negativ svým názvem zcela přirozeně odkazuje k základním principům fotografie, která je pro tři vystavující umělkyně vlastním médiem jejich uměleckého zájmu a také výchozím bodem, od kterého se jejich tvorba odvíjí. Vznikají tak práce, které z fotografie a jejích vlastností vychází, ale nemusí jí v technickém a materiálním slova smyslu nutně být. Pro tento typ uvažování je příznačná také škola a ateliér Hynka Alta a Aleksandry Vajd na pražské UMPRUM, kde se umělkyně setkaly a mohly tento přístup dále rozvíjet.

Kde se odráží a vzniká světlo a tma, bílá a černá, pozitiv a negativ a kde se mohou tyto protikladné substance protnout, splynout nebo si navzájem vyměnit pozice? Technický obraz jako je fotografie má podle filosofa a spisovatele Viléma Flussera zdánlivě nesymbolický, objektivní charakter. Pohlíží na něj jako na okno. Za tímto oknem nebo spíše v něm se však odehrává ještě něco, co divák před fotografií nemusí registrovat a co je podstatným hybatelem tohoto média.

Výstava je zkoumáním a uměleckou analýzou pozitivu/negativu protknuta a objevuje se jak v jednotlivých pracích, tak i v celkovém prostorovém a instalačním řešení. Je třeba ji vnímat jako dům či obraz, ve kterém lze objevovat jeho jednotlivé části, které nás ale opět dovedou k celkovému pojetí. Toto zacyklení také odkazuje k našemu optickému vnímání, ve kterém se světlo a tma, viditelné a neviditelné mohou prolínat a mísit a může dojít až k úplnému zmatení. Mezi dvě zdánlivě protikladné substance zde není kladena nějaká jasná hranice, naopak, umělkyně zkoumají pomocí různých vyjadřovacích prostředků to, co se v prostoru „mezi“ odehrává.

Alžběta Cibulková