PozorUmění je jednou z pěti sekcí festivalu Žižkovská noc. Ve svém celoročním programu se zaměřuje na výtvarné, audiovizuální a performativní umění a ve veřejném prostoru a galeriích Žižkova je prezentuje jako formu komunikace.