beseda v rámci programu Barbory Klímové

Pavel Büchler patří ke generaci inspirované v polovině sedmdesátých let svérázným (ne)porozuměním konceptuálnímu umění, které do Čech pronikalo v podobě zahraničních časopisů a publikací.
Pro Büchlera a mnohé jeho vrstevníky otevřelo setkaní s novými formami dematerializovaného umění především možnost působení mimo oficialní sféru, na okraji vývoje umění doma. Jeho ranné akce a aktivity, omezené na malý okruh přátel, byly výrazem jejich místa, doby a situace.
Po více než třiceti letech se k nim nyní Büchler vrací, aby z fragmentu dokumentace vystopoval jejich puvodní konceptuální zdroje.

Pavel Büchler se narodil v Praze, 1952. Studoval na Střední průmyslové škole grafické a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
V roce 1981 emigroval do Anglie, kde spoluzaložil a řídil galerii Cambridge Darkroom (1984-87). Byl vedoucím katedry výtvarného umění na Glasgow School of Art (1992-96) a od roku 1997 působí jako profesor na Manchester Metropolitan University.
Krom vlastní výtvarné činnosti, za kterou v roce 2009 získal cenu “The Northern Art Prize”, se zabýva teorií a kritikou v oblastech současného umění, fotografie, filmu a pedagogiky.

akce proběhne v češtině a angličtině