Pražská galerie českého skla je informačním a referenčním centrem ve střední Evropě pro světové umělecké sklo v jeho minulosti, současnosti i budoucnosti. Je centrem pro inovace uměleckých sklářských technologií v takovém rozsahu, aby se Praha mohla stát hlavním městem sklářské umělecké činnosti ve střední Evropě. Galerie svým posláním tedy poskytuje významný příspěvek pro rozvoj české kultury a průmyslu.