PRAŽSKÝ FANSTASTICKÝ REALISMUS
JANA JEDLIČKY, VLADIVOJE KOTYZY A MIKULÁŠE RACHLÍKA

původně v Galerii hlavního města Prahy, Colloredo-Mansfeldský palác

Jan Jedlička, Vladivoj Kotyza a Mikuláš Rachlík, tři kamarádi, kteří vyrůstají v měšťanských rodinách, Stalinovi doma říkají Vysralionovič, zatímco na Orlíku místo Schwarzenbergů trůní prezident Novotný a hraje mariáš. Ocitáme se v šedesátých letech a hledíme na neznámý a pozoruhodný výsek tvorby tří mladých výtvarníků, na Pražský fantastický realismus. Jakkoliv ho můžeme považovat za pouhou epizodu v české kunsthistorii, výstižně reflektuje bohužel podstatně delší dobu našich dějin, která s sebou mnohdy přinášela tak absurdní situace, že si skutečný umělec se sorelou nemohl vystačit.
 
K výstavě si můžete poslechnout komentáře Marie Rakušanové, Jana Jedličky a Vladivoje Kotyzy. Historický, kunsthistorický a filosofický vhled také získáte díky textům Vojtěcha Lahody, Marie Rakušanové a Jitky Hlaváčkové. Jedlička, Kotyza a Rachlík obdivovali staré mistry, listovali časopisy Hara-Kiri nebo procházeli ruiny a skládky jakoby hledali zbytky starých časů. Ovšem jak píše Marie Rakušanová „Nostalgie v jejich podání se neupíná sentimentálně k minulosti, není projevem „choroby imaginace“, nýbrž spíše imaginativního zdraví. (…) Posouvá předmět nostalgie nejen na časové ose mezi minulostí, přítomností a budoucností, ale vychyluje ho také do směrů alternativních realit a fiktivních časů.“ Výstavu si můžete projít zde.