Hostem další prezentace v Artparku bude fotograf Hynek Alt. Prezentace se bude týkat jeho projektů, v nichž se objevuje fenomén reportáže a snapshotu.

HYNEK ALT (*1976) vystudoval na Katedře fotografie FAMU v Praze a díky Fulbrightovu stipendiu později MFA program na State University of New York at New Paltz. Ve své tvorbě se věnuje především konceptuální barevné fotografii. Zabývá se fenoménem média fotografie a osobnosti fotografa. V minulosti spolupracoval intenzivně s Aleksandrou Vajd, se kterou také vedl Ateliér fotografie na UMPRUM v Praze. V současnosti vyučuje na katedře fotografie FAMU v Praze. Na UMPRUM pokračuje v doktorandském studiu v Ateliéru sochařství.
Práce Hynka Alta byly zastoupeny na výstavách v Astrup Fearnley Museet v Oslu, v MUMOK ve Vídni a přímo v Galerii Rudolfinum na výstavě Mutující médium. 
Na březen připravuje Hynek Alt samostatnou výstavu v Drdova Gallery, která jej zastupuje.

Podvečerní prezentace přizvaných hostů z řad umělců, teoretiků či filmových kritiků se konají v edukačním centru Artpark v Galerii Rudolfinum a jsou určeny široké veřejnosti. Koncept prezentací a výběr hostů souvisí s právě probíhající výstavou Juergen Teller: Enjoy Your Life!.
Vstup zdarma.

Pozn. Fotografie z minulé prezentace s Markétou Kinterovou.