Nově vydanou knihou provází Petr Jindra a autor Josef Štogr.

 

Autor se zamýšlí nad texty Rolanda Barthese Světlá komora, Viléma Flussera Moc obrazů a Za filosofií fotografie a Ericha Gombricha Příběh umění. Zabývá se mnohotvárností, teorií znaku, znějící řečí, zobrazováním a techné, zároveň se ve filosofické reflexi táže po správném jednání obráceném do budoucnosti. Hlavním tématem je pro něho otázka po skutečném Obrazu, co znamená vidění a porozumění. Z části tvoří knihu literární, kritické a poznámkové texty a záznamy vlastních přednášek, uveřejněné v autorově časopisu Možnost, do roku 1990 v samizdatu, poté v omezeně šířeném rukopisu.