Výstava je poetickým a imaginativním ztvárněním volných úvah na téma zahrady – specifického prostoru, který naplňuje mnohé z atributů volné přírody, ale přitom je výsledkem kontrolovaného lidského působení, obdělávání, pěstování a tvarování.

  

Paradox zahrady, jako přírodního a zároveň umělými zásahy definovaného prostoru, rozehrávají v různých polohách umělecká díla tří mladých českých autorek

  

Výstavní program Entrance Gallery pravidelně podporují Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 6.