Přemysl Černý je tvůrcem kreseb a grafický designér. Jeho obsedantní zpodobňování vracejících se témat a výjevů má expresivní a často narativní charakter. Násilí a absurdita se protínají se vzpomínkami na rodinné kořeny a historická témata. Pro svoji výstavu v Galerii 209 vznikne instalace opisující expresivnost jeho kreseb.

Přemysl Černý vystudoval knižní vazbu a grafický design na Fakultě Umění a Designu Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni, kde nadále působí.