“Výstavu jsem nazval “Převážně v divočině”, protože většina z maleb, které zde vystavuji jsou krajiny.
Ty jsou určitým protipólem k figurální malbě, která vždy tvořila stěžejní část mé tvorby.

Ten protiklad zdůrazňuji ještě tím, že hledám taková místa, která nenesou zjevné stopy lidské činnosti a přítomnosti,
nebo takové stopy v malbě úplně odstraním. Pařezy nechám na obraze ztrouchnivět a pole se schovají do mlhy, či tmy.
Čas od času se někde objeví i nějaký kryptid, čili tajemný živočich, ale jen vzácně.
Malby které zde vystavuji, jsem dokončil v posledních několika měsících,
kromě obrazu Paleta, který je starý asi dva roky. Přidal jsem ho sem,
kvůli podobnosti struktur zasychajících barev na paletě, s organickými strukturami
i povrchem bažin a močálů, porostlých žabincem, či řasami.
Ale protože bych se nechtěl věnovat jen pralesům, namaloval jsem nedávno i dva dívčí poloportréty.”

Více zde: http://www.mainerova.cz/