Vidina figurální výstavy a určitá rehabilitace zobrazivých forem umění byl první předobraz pro Příliš těsná přátelství. Konečný výběr umělců ale proměnil původní koncepci a motiv figury se stal pouze společným jmenovatelem pro novotvar, který vznikl spojením jmen a prací Veroniky Bromové, Blanky Zajíček Jakubčíkové, Václava Siky a Veroniky Slámové.

Příliš těsná přátelství jsou v Samově konceptu míněna jako dobrovolné závazky
a vztahy, které vytváříme se svým nejbližším okolím, se svou prací a blízkými lidmi. Ačkoli slovní spojení příliš těsný vyvolává pocity ne-volnosti, není myšleno negativně ani ironicky. Přináší do výstavy téma společné nejen umělcům. Nevyhnutelnou konfrontaci s důsledky vlastního dramaturgického působení na svých životech, momenty rozhodnutí a jejich naplňování. Chvíle, kdy jsme paradoxně v nejbližších vztazích nejvíce sami.