Zveme Vás na speciální komentované prohlídky výstavy A COOL BREEZE pro pedagogy v úterý 28. 5. v 16:30 a ve středu 5. 6. v 16:00 v Galerii Rudolfinum.

Výstavou A COOL BREEZE Vás provede Zdenka Švadlenková, vedoucí edukačního oddělení Galerie Rudolfinum. Seznámí Vás se třemi speciálními programy pro školní skupiny a také s novou autorskou instalací v Artparku – interaktivním edukačním prostoru pro
děti a mládež.

Vstup na komentovanou prohlídku je zdarma. V případě zájmu prosíme o registraci na emailu svadlenkova@rudolfinum.org.

Více o programech pro školy na našem webu >>
http://www.galerierudolfinum.cz/cs/artpark/programy-pro-skoly/