Proměnné-fotodok.Roman Jarcovják

Dernisáž výstavy.

Tajuplná plavba dvou tvůrčích pohledů stékajících do jedné multimediální řeky.