PRZ // Petra Navrátilová, Ryan O'Rourke, Zuzana Růžičková

3. 4. – 20. 4. 2018 // The White Room

 

Textura, rozežranost, dekonstrukce, video, asambláž, gázotisk, pigment, pixel, relikviář. Umělci Petra Navrátilová, Ryan O'Rourke, Zuzana Růžičková představí v galerii White Room své současné práce.

 

Petra Navrátilová je absolventka AVU, ateliér restaurování maleb (2011), během studia byla na stáži v malířském ateliéru a dále v ateliéru figurálního sochařství. Žije v Praze, za prací jezdí po celé republice. Ve své volné tvorbě se v současnosti věnuje technice asambláže. Stěžejní pro její práci jsou materiály, historické fragmenty, které jsou "odpadem" při restaurátorské práci. Jedná se o fragmenty omítek a starých nátěrů, přemaleb a prachových depozit. V Petřině sbírce se nacházejí kousky i stovky let staré. Hlavním motivem jejich obrazů jsou hory Himaláje. Petra se tam zúčastnila restaurátorské mise záchraňující nástěnné malby v budhistickém klašteře.

 

Ryan O'Rourke, absolvent AVU, žije a pracuje v Praze. Zabývá se hlavně malbou, dále digitálním obrazem, jeho parametry a možnosti proměny, zvlášť barevné. Zabývá se i přímo programováním obrazů. Na výstavě představuje video o Labi, jeho začátku a konci, vycházející ze záběrů z okolí zřídla stejnojmenné řeky v českých horách a jeho dalších osudů stovky kilometrů dále po proudu v Hamburku, kde vyroste do úctyhodného moře nesoucí lodní náklady do celého světa. Video se mění do souvislostí s mikroklimatickými změnami v obou místech v době záběru.

 

Zuzana Růžičková je absolventka AVU, ateliér grafika, kresba (2012). Umělkyně používá materiály, které se spíš hodí na opravy omítek, jako je vápno, pigmenty, disperze. Pomocí gázy svoje nebo nalezené fleky snímá, stěnu používá jako matrici. Většina gázotisků vznikla v ateliéru na Pragovce. Rok 2017 se pobyt v Mariánských Lázních změnil z pracovního v léčebný.

“Pokračovala jsem zde ve snímáni kreseb a maleb ze stěny. Nebyly tady zaprášené stěny jako na Pragovce, ale dostávají mě odstíny minerální vody. Moje léčebná kúra je: třikrát denně lesem ke studánce pro pigment, pětkrát týdně sbírám po lese houby, vyšlapávám na kole krpály. Lečím se z nemoci, kdy vás voda v těle udusí. Tak suším minerální vodu a malují s ní po stěně a snímám gázou, fixuji voskem.”