Radek Čák – Exploitation

Curator : Martin Fišr

20/10/2015 — 8/11/2015

opening 20/10/2015 20:00

Photogether Gallery

Health Center Bunker

Tr. Tomáše Bati 3705760 01 Zlín, Czech Republic

 

Tvorba Radka Čáka se během jeho studií na brněnské FaVU často nesla v duchu specifického žánru „umělecké postapo“. Apokalypsu zde představoval konec studií na umělecké vysoké škole. Motivem byl celkem opodstatněný strach z toho, co se stane se studentem umělecké školy (Ateliéru kresby) po ukončení studií. Vedle toho se zabýval samozřejmě i dalšími tématy, velmi intenzivně například estetikou okrajových projevů popkultury.
Za necelých pět let od absolvování školy si prošel řadou činností, které s obavami na škole zpracovával. Nezaměstnanost, práce u pásu a dokonce i na tu lopatu došlo. Jeho tvorbu zásadně nezastavila ani práce výstaváře, v které připravuje cizí výstavy.
Ve Photogetheru představí sérii maleb z poslední doby. Název Exploitation neodkazuje pouze k filmům, kde se toto označení používá pro subžánry (nejčastěji) hororu. Významy termínu exploatace popisují několik rovin, nebo možná lépe podmínek, za kterých vystavené obrazy vznikají. Nejpřesnější jsou zužitkování, vykořisťování a vyčerpání. Zužitkuje kdejaký materiál (zde především výstřižky z pohlednic) a zbytek barvy. Vykořisťuje
a beze zbytku vyčerpává formy známé z historických avantgard, především surrealismu. Na spíše menších formátech papíru najdeme velkorysou expresivní až akční malbu (velmi oblíbený má dripping) a zároveň pečlivě rýsované detaily. Převážně abstraktní kompozice občas doplní i poměrně realistická figura nebo alespoň její náznaky. Bezejmenná série vznikala poslední rok jak jako souběžný projekt k větším malbám. Radkovi se v ní podařilo zachytit energii, kterou kvůli nejrůznějším okolnostem spíše technologického rázu nemohl vložit do větších maleb. Čekání na proschnutí vrstvy lité barvy nebo lepidla bezezbytku vyplnil exploatací. Zatímco ve větších malbách pečlivě konstruoval, zkoušel a zase přestavoval, v menších pracoval více bez zábran, spontánněji a intuitivněji. Nejedná se o čistý automatismus, na to je Radek přece jenom svázán vzděláním. Vystavená série je naplněna odkazy na jiné obrazy. Jeho malířská exploatace je současně radostné vyvražďování těchto předobrazů. Radek ji ukončil tím, že si vzal dovolenou, přestal
na chvíli instalovat cizí díla a ve Photogetheru pověsil svá vlastní.