NCSU Praha a Galerie Kurzor vás srdečně zvou na další performativní přednášku Radima Labudy, tentokrát O imaginární práci, jež je součástí výstavy Podmínky nemožnosti III/VII: Práce zahálky. Na akci naváže v 19 hodin komentovaná prohlídka výstavy s Václavem Magidem.

O imaginární práci

Třetí performativní přednášku s polévkou věnuje umělec v post-praxi Radim Labuda přemýšlení o práci imaginární, imaginativní nebo imaginační, tedy takové práci, již je obtížné kvantifikovat. Od prvních uspořádání lidské společnosti je tento typ práce sice potřebný pro přežití komunity, nicméně se často ocitá ve vratké pozici. Od šamana přes kněze až po umělce, filosofa nebo psychoterapeuta čelí vykonavatelé práce v zóně imaginárna nejistotám, jež amplifikovala situace osvícenství, modernity a kapitalismu a dále komplikuje postmoderna, neoliberalismus i automatizace. Autor také osvětlí, proč se tak rád otírá o Aničku Imhofovic.

Namísto přednesu autoritativní přednášky budeme i nadále spíše společně spekulovat a rozvíjet mapu nízké teorie, na které má své místo evoluční teorie, marxismus i šamanství. A pokud vás povídání neuspokojí, pak je tu alespoň polévka, za jejíž kvalitu se autor jako obvykle může zaručit.

Radim Labuda