Galerie Kurzor a CSU Praha Vás srdečně zvou na poslední performativní přednášku Radima Labudy spojenou s výstavním cyklem Podmínky nemožnosti. Na přednášku naváže v 19 hodin komentovaná prohlídka výstavy Podmínky nemožnosti VII/VII: Psychopatologie planety s kurátorem Václavem Magidem.

 

Radim Labuda: O koncích umění

V poslední improvizované přednášce umělec v post-praxi Radim Labuda rozvine temné i komické spekulace o koncích umění. Umění skončí, tak jak všechno skončit jednou musí a zároveň mnohokrát již skončilo. Jak, proč a kde, vždy záleží na tom, kdo a z jakého úhlu se dívá. Umělec v post-praxi také posedmé a naposled připraví veganskou polévku, protože člověk není živ jenom potravou intelektuální.