Pro grafického designéra Radima Peška je typografie průsečíkem nových technologií a proměňujícího se jazyka. Zabývá se navrhováním nových písem, edukační, výstavní a vydavatelskou činností. Je stálým přispěvatelem řady časopisů zaměřených na grafický design a vizuální kulturu v čele s Dot Dot Dot. K jeho nejnovějším tvůrčím počinům patří jeho vlastní digitální písmolijna RP.

Radim Peško dlouhodobě pobývá v Amsterdamu. K Nizozemsku má blízko už díky postgraduálním studiím na arnhemské Werkplaats Typografie, kam nastoupil po absolutoriu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. K jeho významnějším zakázkám vizuální stylu pro Secession ve Vídni, spolupráce s museem Boijmans v Rotterdamu, Eastside Projects v Birminghamu, Moravskou galerii v Brně a dalšími. Spolupracuje s Kateřinou Šedou na knihách a publikacích. Knížka jeho fotografií vyšla v tomto roce u Bedford Press na Architectural Association School of Architecture v Londýně. Přednáší na Gerrit Rietveld Akademii v Amsterdamu a jako hostující lektor působí i na l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (Ecal) ve švýcarském Lausanne.

www.radimpesko.com

 

Radim Peško's work focuses on typography as an intersection of technologies and language, type design, and occasional curatorial and publishing projects. He is a regular contributor to various publications including Dot Dot Dot magazine. His project called RP is a small scale digital type-foundry established in 2009. The foundry is focused on the development of fonts that are both formally and conceptually distinctive.

Radim Pesko is a graphic designer based in Amsterdam. After studies at Academy of Arts, Architecture and Design in Prague he completed his postgraduate program at Werkplaats Typografie in Arnhem in 2004. Recent work includes identity for Secession Vienna (A), collaboration with Boijmans Museum Rotterdam (NL) Eastside Projects Birmingham (UK) and work for Moravian Gallery, Brno among others. He collaborates with artist Katerina Seda on her books and publications. Book with his photographs has been recently published by Bedford Press, Architectural Association School of Architecture in London. He teaches at Gerrit Rietveld Akademie in Amsterdam and is visiting lector at l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (Ecal) Switzerland.

www.radimpesko.com