Rádio Gotika je průběžný performativní projekt Anny Prstkové a kolektivu založený na práci s vlastnoručně vyrobeným FM vysílačem malého dosahu. Vysílá vzácně na velmi krátkou vzdálenost, stálicemi v programu jsou pořady o nepraktických řemeslech, improvizovaná hudba a technické problémy.
 
Program rozkryje věčně aktuální téma domácí práce a volně přejde v pásmo živých hudebních performancí. Přítomnými hosty vysílání budou Jakub Šulík, Johana Bártová, Stanislav Filip a duo Pascal a Bourville. Živé vysílání proběhne v okolí studia Rádia Gotika umístěného na nádvoří Domu pánů z Kunštátu.