Výstava Rally představuje netradičním způsobem ateliér Design keramiky z Fakulty umění a designu UJEP. Ateliér keramiky nepracuje s hlínou, ale s obsahem.

Reálný život nemá trial verzi, scoreboard a žádná tabulka s nápisem congratulation nám nevyskočí před očima, když dojdeme k cíli. Někdy je ale docela osvobozující vědět, co je cíl, ikdyž třeba jen virtuální. Nicméně, ať už o celkové podobě cíle máme jakékoli představy, nejdůležitější je cesta. Co se stane, když se posadíme a odstartujeme ji? Ztráty, malá vítězství, zklamání i nezměrný pocit štěstí. Cíl je neznámý. Když si sednete za hrnčířský kruh, je to jízda. Život je jízda.

Ateliér na výstavě Rally s nadsázkou ukazuje, jaký druh cesty můžete zažít za keramickým kruhem. Protože neexistuje objektivní výpověď, je i tahle cesta nářez a všechno v ní se tak trochu točí okolo Nabokovových slov, že: “realita je jedno z mála slov, která bez uvozovek neznamenají nic.”

Jedná se o site specific instalaci, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet: Jaké to je točit? Asi takové… Nesrovnatelné…