Roku 1956, pouhých šestnáct dní po skončení XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, který vzbudil – jak se pak ukázalo – poněkud přehnané naděje na zlepšení poměrů v zemích sovětského bloku, se ve foyer brněnského Domu umění konal večer překladatelů nazvaný Hlasy světa. Kruh překladatelů při Svazu československých spisovatelů, který působil v Brně a byl vedený Ludvíkem Kunderou a Adolfem Kroupou, tím vystoupil velmi razantně na veřejnost. Překlady pestrého výběru autorů od antických (Sofokles) po současné (Pablo Neruda), od francouzských (Paul Eluard, Jacques Prévert) po turecké (Nazim Hikmet) četly tehdejší hvězdy brněnské činohry Helena Trýbová, Josef Karlík a Boleslav Roček.

 

Zachtělo se nám tento večer zopakovat v roce 2022 s jinými recitátory, v jiných poměrech a okolnostech, ale se stejnými texty a hudbou. Zveme vás proto i na stejné místo – do foyer Domu umění města Brna.