pozvánka

Patrik Hábl (1975) patří mezi nejviditelnější představitele české neštětcové malby své generace. Svými projekty budí posledních pět let opakovaně pozornost v Česku, ale i Německu nebo Japonsku. Jeho dynamický asociativní rukopis vznikl jako syntéza postupů abstraktní malby a monotypu. To, kromě Háblova přirozeného smyslu pro experiment, do jisté míry odráží také jeho školení na UMPRUM v malířském ateliéru Pavla Nešlehy a na grafice u Vladimíra Kokolii na AVU. Patrik Hábl malbu vnímá jako osvobozené médium, subjektivní materii s univerzálním přesahem, ze které se skládá svět, a proto mu také nedělá problém do něj jejím prostřednictvím intervenovat. Dokázal to například svými velkorysými projekty v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde své kompozice použil jako substitut za jiné plátno, aby vzápětí v DOXu malbou „vystavěl“ jedno celé patro věže (obě 2013). Zatím naposledy malířskou site specific invazí rozehrál letos prostor oceňovaného polyfunkčního domu DRN od Stanislava Fialy na pražské Národní třídě. Patrik Hábl pokračuje v monitorování možností malby prostřednictvím zacházení s obrazem a parametry jeho prožívání ze strany diváka také v galeriích. RE:KONSTRUKCE připravená pro Galerii Villa Pellé je nejen Háblovou největší pražskou samostatnou výstavou, ale především otevřeným projektem, který konfrontuje právě tradiční obraz a jeho zažité vnímání s Háblovými překvapivými instalacemi malbou. Jde při něm nejen o experimentální „rekonstrukci“ architektury v obraz, ale i proměnu divákova vědomí. Výstava zároveň představí výběr autorových nejvýznamnějších projektů z Česka i zahraničí, které naznačí způsob autorova výtvarného uvažování a vystaví kontext obrazové realizaci, která vznikne na místě. 

Kurátor: Radek Wohlmut

www.patrikhabl.com

www.villapelle.cz