Renáta Fučíková, Dramatici

“Celý svět je divadlo a muži, ženy na něm jsou jen herci. Mají své příchody a odchody a jeden člověk hraje v životě několik rolí v sedmi dějstvích.” (William Shakespeare)

   

Na scéně Renáty Fučíkové defilují postavy Shakespearových, Moliérových, Geotheových a Čechovových her, procházejí tu reálné osobnosti dobové Anglie, Francie, Německa a Ruska. V evropských kulisách se setkávají královny a poutníci dávných věků a lidé rozličných profesí moderní doby, mířící do jiných částí světa a zase se vracející zpět.

  

kurátorka: Andrea Sloupová