Renata Machýčková /1988/ experimentuje s materiály jako je epoxidová pryskyřice, polyuretan a přírodní vosk, vznikají tak obrazy, jejichž hlavním tématem je materiál sám o sobě. Opakované ničení již vzniklých struktur, jejich přetírání a znovu vytváření se stává archeologií vrstev, kdy je čistý prožitek z fyzického kontaktu důležitější než konečný výsledek práce. Tento proces je pokusem o nalezení rovnováhy mezi citem a rozumem, abstrakcí a konkretizací, náhodou a promyšleností.

Součástí vernisáže, je prezentace Renatiných současných prací, kdy se máme možnost ptát proč. Prezentace začíná 18:30