V projektu Richarda Loskota se dovedně snoubí trojice významových syžetů, které zřejmě nejvýstižněji vymezují pojmy participace, hra a sledování. U mříže galerie je připraveno několik jízdních kol, jež jsou po splnění určitých podmínek volně k dispozici. Snadno dostupná půjčovna kol v Ostravě chybí, což je vzhledem k jejímu ponejvíce horizontálně tvarovanému reliéfu trochu překvapivé. Richard Loskot ovšem není tím, kdo by to chtěl změnit – nebo alespoň pouze tím – neboť v jeho plánu se každý, kdo usedne na sedlo kola, zároveň stává aktérem v jeho předem připravené hře. Hře, u které nesejde, zdali hráči byli či nebyli seznámeni s jejími pravidly. Stačí totiž jediný pohyb a cyklista se obrazně mění ve štětec malující po autorem předem podstrčené prázdné kompozici, která procesuálně narůstá po celou dobu konání výstavy, o čemž se může divák snadno přesvědčit pohledem na obrazovku televize umístěné uvnitř galerie. Celý mechanismus fungování projektu stojí na v dnešní době již zcela prosté technologii sledování prostřednictvím GPS lokátoru zabudovaném v konstrukci jízdního kola. Téhož lokátoru, jenž se nachází i v mobilních zařízeních vlastněných drtivou většinou nás všech. Loskotův projekt tak připomíná, že jsme se už dávno před tím, než usedneme na jeho kolo, stali štětci, které zanechávají stopu jak svým pohybem po městě s mobilními zařízeními v kapsách, tak i stopu digitální, kterou generujeme časem, jenž trávíme připojení k internetu.

Richard Loskot

(* 1984 v Mostě, žije a pracuje v Ústí nad Labem)

Richard Loskot je absolvent Akademie der Bildenden Künste v Mnichově, ateliéru Sochařství Magdaleny Jetelové (2007–2009) a Fakulty umění a architektury TU Liberec, ateliéru Vizuální komunikace Stanislava Zippeho (2004-2011). Jeho instalace a environmenty glosují současný technicistní svět a obracejí se k otázkám našeho bytí na tomto světě. Jeho práce nabývají charakteru technologických zátiší či jemných prostorových kompozicí, jež průběžně informují o autorově svrchované snaze postihnout neviditelné i to co nás překračuje. Richard Loskot je laureátem Ceny Exit (2007), finalista ceny Blumm Prize (2013) a trojnásobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého (2012, 2014, 2017).

Výstava probíhá v rámci festivalu Kukačka 7: Pravidla hry

Výstavní program Galerie Lauby podporují: Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Ostrava, Fakulta umění Ostravské univerzity a Ostravské muzeum