Richard Wiesner – Osmadvacet

Dílo Richarda Wiesnera s tajemným názvem “28” cestovalo v posledních letech po zemích Evropské unie a bylo instalováno na různá místa veřejného prostoru (náměstí, parky, prostranství veřejných institucí atd.). Diváci v Belgii, Velké Británii, Francii, Maďarsku, Slovensku a dalších zemích se tak mohli seznámit se site specific instalací představující seskupení členských států, které jsou zde reprezentovány v podobě vlastních hymen. Hymna jako oslavná báseň vyjadřuje úsilí státu, boj za svobodu a potřebu chránit svoji zem i národ. Instalace Richarda Wiesnera je zároveň připomínka lidské touhy a síly překonávat překážky, jít za svým cílem a hledat řešení. Zároveň díky překladům z originálů nám celý projekt umožňuje seznámit se s hymnami našich sousedů, jejichž obsah málokdo zná.

  

CAPACITAS STATUA POLICLINICA: Sochařské projekty pro veřejný prostor FN Motol

Pro vystavování umění je Fakultní nemocnice v Motole jedno z nejzajímavějších veřejných prostranství, které hlavní město má. Jde vlastně o jakési město ve městě s vlastní infrastrukturou, každý den zde projde přibližně 10.000 návštěvníků. Jedná se o různorodé cílové skupiny, které však spojuje poměrně traumatický zážitek – důvod jejich návštěvy se pojí s nějakou starostí, obavou či náročným psychickým vypětím. Právě při častém pobytu na tomto místě jsme si uvědomili, jak je toto místo zajímavé – jednak pro sociální pestrost návštěvníků, tedy velice rozdílná a intenzivní interakce na vystavovaná díla, ale také pro možnost nabídnout kontemplaci, jiný zážitek, impuls k jiným myšlenkám a možná i v jistém slova smyslu také úlevu.

 

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a hl. města Prahy.

 

www.fnmotol.cz  

www.ctyridny.cz