Výtvarník, grafik a fotograf Robert V. Novák se sice v titulu instalace identifikuje se statusem sběratele, ale jeho projekt není ani zdaleka pouhým představením sbírky. Daleko spíše je gestem a duchampovskou intelektuální provokací, která se specificky dotýká nejen aktuálních otázek vztahu člověka k prostředí, ale i celého spektra tvůrčích aktivit, díky nimž je autor i „sběratel“ v jedné osobě jednou z významných, ale pro širší veřejnost poněkud skrytých osobností domácí výtvarné scény.

 

Jako sběratel je osobností velmi specifickou. Nesbírá nijak intenzivně, spíše se u něj jaksi mimochodem, někdy jako vedlejší produkt jiné činnosti, scházejí a hromadí předměty téhož druhu do okamžiku, kdy si uvědomí, že už je vlastně majitelem sbírky. Pohybuje se mimo obvyklá sběratelská teritoria; sbírá to, co bez povšimnutí odkládáme, vyhazujeme nebo často ani nevnímáme. Zajímá ho materiál, který je obecně považován za odpad, a tím, jakým způsobem materiál shromažďuje, řadí a adjustuje, ho interpretuje a posouvá do úrovně díla. Mezi řádky skrývá hlubší sociální a ekologické úvahy a otázky, týkající se civilizace nadprodukce a současné industrie odpadu: množství práce, které věnujeme jeho výrobě a estetizaci, a zároveň energie a procesů, které vyvíjíme pro jeho recyklaci a likvidaci.

 

kurátorka: Vanda Skálová