Pozvánka na vernisáž

Výstava Rogera Vildera /FR/ a Francesca Camponova /CH/ v Galerii Závodný v Mikulově je první ochutnávkou bohatého výstavního cyklu roku 2020, který sdružuje a představuje silné osobnosti evropské i světové výtvarné scény.

 

Roger Vilder /narozen 1938 v Libanonu/

Svůj profesní život tráví Roger Vilder střídavě mezi francouzskými městy Paříž a Nîmes a kanadským Montrealem. Možnost poznat život v prostředí geograficky i kulturně různorodém, historickými specifiky nestejným způsobem utvářeném, se odráží i v jeho umění.

Chce, aby jeho umění bylo všude a pro každého srozumitelné, proto se snaží najít univerzální, konzistentní a výstižný jazyk. Využívá proto elementární geometrickou formu – čtverec, sleduje jeho transpozici do kruhu a pomalou zpětnou změnu do původní formy pravoúhlého čtverce. 

Pro tento proces utváří své specifické variabilní reliéfy, které můžeme vnímat i jako syntézu geometrického řádu a organických mutací. Pozice přísného systému i náhodného chaosu se před zraky diváků opakovaně střídají, ovládány důmyslným soukolím s převody. 

Jeho díla přesně odpovídají charakteru dobových tendencí, jejichž nositelem v 60. – 70. letech 20. století je v Evropě především hnutí Zero či Gruppo N. A jde ještě dál. Již počátkem 70. let se pokouší utvářet filmové sekvence (na výstavě lze vidět 3 min. film Color in Motion ke kterému složil hudbu Philip Glass) i neonové objekty, které k divákovi promlouvají skrze světelnou intenzitu a promyšlenou kompozici. 

Díla Rogera Vildera jsou součástí celé řady institucionálních i soukromých sbírek po celém světě. Zájem o jeho tvorbu je dnes živější než kdy dříve. 

 

Francesco Camponovo / narozen 1951 v Mendriso, Švýcarsko /

Ve všech svých malbách řeší Francesco Camponovo otázku systémového uspořádání plochy obrazu a barevných mutací. Pro společnou výstavu s Rogerem Vilderem v Galerii Závodný byla vybrána díla z několika sérií.

Francesco si je dobře vědom účinků jednotlivých barevných kombinací na podvědomí a citlivost diváka. Barvu neužívá nahodile, do svých kompozic ji pečlivě vybírá. Často pracuje v serielních řadách, které zpracovávají určité téma či úlohu, např. Fibonacciho posloupnosti (série Fibonacci Remix) či zalomení linií malby (série Broken lines). 

Cit pro barvu a její možné kombinace si osvojil během dlouholetého studia u Marie-Thérese Vacossin v ateliéru Fanal v Bazileji. Barva v ploše plátna se stává důležitým sdělením, i když je plně podřízena systémovému uspořádání prvků v plánu obrazu. 

Práce Francesca Camponova jsou pravidelně prezentované na výstavách a světových artfairech jako je Art Basel /CH/, Salon des Réalités Nouvelles /Paříz, FR/ a další. 

 

Vernisáž za přítomnosti obou autorů proběhne ve čtvrtek 23. 1. 2020 v 18.00 v prostorách galerie. V průběhu večera bude na budovu galerie promítán záznam z výtvarných děl Rogera Vildera. 

 

Kurátor: Vladimíra Brucháčková Závodná