Škola. Školní budova. Školní třídy. Školní lavice. Školní chodby. Školní rozvrh. Školní sešit. Školní učebnice a školní pomůcky. Třídní kniha. Třídní fotografie. Vysvědčení. Pod každým tím slovem si dokážeme představit něco zcela konkrétního. Naše děti, my, naši rodiče, ale i jejich rodiče, a dokonce ještě mnoho generací před nimi.  

  

V roce 2024 uplyne 250 let od přijetí Všeobecného školního řádu z roku 1774 a 155 let od chvíle, kdy byl roce 1869 přijat školský zákon, který povinnou školní docházku definitivně zavedl. Následovala masivní výstavba školních budov, kterou zbrzdila až I. světová válka. Jejich rozvržení – chodby, třídy, tělocvičny, jídelny, společné prostory – vychází z názorů na podobu obdobných institucí této doby. Podoba velké části škol na našem území, stejně jako výchovných ústavů, nápravných zařízení, ústavů pro osoby s nejrůznějšími postiženími, věznic nebo vládních budov, pochází ze stejného období. Většina těchto zařízení se během uplynulých 100 let nejrůzněji transformovala, změnila způsoby práce a péče o své klienty. Paradoxně se tak ale často děje v původních prostorách. 

  

Můžeme mluvit o snaze reformovat školství, o nových způsobech v přístupu k dětem, pokud k tomu využíváme prostředky a fyzický prostor, který byl vytvořen před 150 lety? Každá doba prosazuje jiné prostředky a způsoby, jak děti vzdělávat. S odstupem času však některé přístupy připomínají spíš sofistikované výslechové metody nebo donucovací prostředky pro zjednání kázně. Generace rodičů dnešních dětí si ještě vybaví, co znamená termín „ruce za zády a ticho“. Autoři výstavy věří, že je to generace poslední. 

  

Výstavní instalace Ruce za zády a ticho je zaměřená na vývoj a podoby českého školství tak, jak ho vnímají oslovené současné umělkyně a umělci. Výstava tematizuje otázky způsobů vzdělávání. Přizvaní umělci reagují svými výstupy na konkrétní odkazy ze svého dětství na (základní) škole. Součástí výstavní instalace jsou debaty s odborníky na téma kreativního vzdělávání a s dalšími zástupci alternativních metod ve vzdělávání. Odborná část výstavy vznikla ve spolupráci se společností EDUin.