Rudolf Samohejl - Federace vztahů

Federace vztahů je výstava – sochařská situace – Rudolfa Samohejla pro galerii Nevan Contempo. Prostor podlahy, který kompletně pokrývají betonové dlaždice, navádí diváka do určité míry k pohybu. Natavení pravidel je ale současně otázkou jednotlivce. Samohejl se sochařským situacím opakovaně věnoval v minulosti. Zatímco předchozí práce složité významové vrstvy spíše skrývaly, současná výstava je až bolestně exponuje na povrch.

Výstava je podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy a Státního fondu kulrury MKČR.