Ryan O’Rourke (* 1982), jehož dědeček byl Irem, babička Angličankou a jeho maminku Maďarku v dětství adoptovali do Belgie, se narodil v Mnichově, část dětství prožil v Austrálii a od roku 1996 žije v Praze, kde také vystudoval AVU u prof. Vladimíra Kokolii (2009). Věnuje se převážně malbě, zkoumá možnosti lidského vnímání, konstruuje abstraktní obrazy z objektivně rozpoznatelných prvků a tematizuje tak zastíranou a nejasnou hranici mezi reprezentací a abstrakcí. 

Ryanův nejnovější projekt, premiérově představený na výstavě v Klubu 29, pracuje s digitálním obrazem a jeho manipulací. Ryan zde zkoumá a noří se do hlubin hexadecimálních kódů, z nichž jsou složeny všechny digitální obrazy. Svým zásahem do nitra hexadecimálu obrazy manipuluje, rozkládá a přetváří.