Výstava o hledání svobody před třiceti lety i dnes

 

Projekt připravený pro Galerii Emila Filly a nazvaný Sametová výstava pořádá Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně jako připomínku událostí spojených listopadovými dny v roce 1989, které otevřely cestu k demokratizaci tehdejší československé společnosti. V rámci tohoto projektu jsou ve vzájemné komunikaci divákům prezentována umělecká díla, která vznikala právě v tomto období a aktuální umělecké realizace mladých autorů, které reaguji na otázky spojené s problematikou svobody a zodpovědnosti a lze je chápat jako zamyšlení nad hodnotami integrálně spojenými s cíli studentského hnutí před třiceti lety. Umělecká díla jsou přitom na půdorysu výstavy rámována historickým kalendáriem roku 1989 a rovněž různorodými dobovými dokumenty odrážejícími některé jeho klíčové události, jejichž výběr provedl ředitel Archivu města Ústí nad Labem Petr Karlíček.

 

Mezi artefakty přibližujícími kulturní i společenskou atmosféru přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století je možné se setkat s autory místními, kteří se již tehdy pohybovali na umělecké scéně v Ústí nad Labem a rovněž tvůrčími osobnostmi reprezentujícími nastupující generaci českého umění, která se později významným způsobem prosadila v domácím i mezinárodním kontextu. Tematické ale také formální rozvrstvení dobových uměleckých výpovědí pokrývá základní proudy spojené s obdobím devadesátých let, přičemž vyrůstá z odhodlané spřízněnosti volbou. Ve vzájemných souvislostech potom tyto dnes již „historické“ artefakty zpřítomňují charakter tehdejšího nezávislého a progresivního uměleckého názoru a zároveň především ve fotografických realizacích také zprostředkovaně odkazují k samotnému vizuálnímu charakteru tehdejší společnosti.

 

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 23. října 2019 od 18:00 v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (Jateční 49, Ústí nad Labem) a uvede ji Pavel Mrkus, děkan FUD UJEP a Michal Koleček, kurátor výstavy.

Od 16:30 proběhne dne 23. října 2019 v galerii diskuze s umělci Jiřím Davidem a Jiřím Černickým moderovaná Michalem Kolečkem o podobě tvůrčí svobody v různých politických režimech.

 

________________

Vystavující: Jiří Bartůněk, Pavel Beneš, Jiří Černický, Jiří David, Ibra Ibrahimovič, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Alžběta Kočvarová a Pavel Matoušek, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Martin Krupa, Petr Mička, Miloš Michálek, Barbora Müllerová, Jaroslav Prášil, smějící se bestie, Zdeněk Svejkovský

Kurátor: Michal Koleček

Odborná spolupráce: Petr Karlíček

Architekt výstavy: Jiří Bartoš 

________________

 

Tato výstava je součástí projektu Sametové oslavy – 30. výročí Sametové revoluce v Ústí nad Labem, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Hlavním pořadatelem tohoto projektu je Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.