Šárka Trčková, Připlouvají

Výstava Tajnosti představí křehké a bezprostřední akvarely, drobné malby i rozměrné grafiky, které vypovídají o posedlosti prací, živelném vztahu k barvě a mistrném ovládnutí širokého spektra výtvarných technik. Výsostným prostředím Šárky Trčkové byla příroda a nejinspirativnějším stavem lidského bytí pro ni bylo dětství. Obě témata se v její tvorbě často prolínala, zvlášť po narození syna.

 

Práce Šárky Trčkové jsou často záznamem prostého pozorování každodenních situací, zachycených s neobyčejnou citlivostí a zaujetím, vážně, ale zároveň i se smyslem pro hravost a detail. Ticho dětského údivu, dynamika pohybu hry na honěnou, soustředění, setkávání a spiklenectví i strach a obavy. Zdánlivě jednoduché a zároveň monumentální kompozice vypovídají osobitým a nesentimentálním způsobem o úloze tajemství i o schopnosti vidět zázraky v běžném životě.

 

kurátorka: Vanda Skálová