Obr.: Václav Špála, Kytice, 1928, první akvizice ředitelky Jany Potužákové (listopad 1985)

Přednáší Jana Potužáková, ředitelka ZČG v letech 1985 až 2007. 

 

Doprovodný pořad k výstavě Sobě ke cti, umění ke slávě / Sbírky a sběratelé 1600–1960.

 

ŽIVOT V PROVIZORIU

Západočeská galerie po uzavření stálé expozice v budově Západočeského muzea v 80. letech, její sbírkotvorná, výstavní a kulturně výchovná práce v následujícím období. 

Důležité zisky uměleckých děl do sbírkového fondu a další poznatky z celkové galerijní práce.