Voda – barva – povrch! Technikou akvarelu si vyzkoušíme, jak se vlní, rozpíná se a vpíjí.