Leslie Thornton, Ground, 2020 (still). Courtesy of the artist and Rodeo, London / Piraeus.

Zveme vás na vernisáž výstavy Shifted Realities v Galerii Rudolfinum ve středu 15. března 2023 od 18:00. Vstup je volný.

 

Co je realita? A je realita jenom jedna? Nebo se nám nabízí možnost pohybovat se mezi různými verzemi a variacemi toho, co jinak považujeme za samozřejmé a popisujeme jako skutečnost? V globální i lokální politice se v posledních letech často mluví o rozdělených společnostech, s předpokladem, že jedna strana odmítá poslouchat druhou a obráceně. Je snad možné, že každá ze stran žije v jiné realitě? A co potom rostoucí digitální svět? Můžeme jej považovat za reálný? Nebo toto privilegium necháváme fyzickému prostoru kolem nás, na který se můžeme dívat vlastníma očima a sáhnout na něj bez pomocí displejů, ovladačů nebo rukavic virtuální reality?

 

Výstava Shifted Realities si klade výše zmíněné otázky a doplňuje je o nespočet dalších, aby návštěvníkům Galerie Rudolfinum nabídla škálu možných návodů a náznaků vnímání, jak rozvětvené a košaté naše reality mohou být. Na sérii prací mezinárodně renomovaných umělců představuje obrazem, prostorem i pohybem vybrané přístupy uvažování o současném světě a jeho směřování.

 

vystavující: Marwa Arsanios, Ed Atkins, Adéla Babanová, Zach Blas, Paul Maheke, Leslie Thornton

kurátoři: Eva Drexlerová, Jen Kratochvil, Petr Nedoma