Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Permutace, kterou vás provedou kurátorky Jennifer Helia DeFelice a Viktória Pardovičová a zároveň přiblíží tvorbu islandské umělkyně.

 

Sigrún Hardarðottír se dlouhodobě zabývá tématem Gaia a souvislostí mezi lidským jednáním a přírodními silami. Pro výstavní projekt Permutace autorka připravila multimediální instalaci propojující islandskou přírodu s terénním výzkumem města Brna, který realizovala na podzim roku 2023. Instalace klade řadu otázek a tematizuje subjektivní prožívání reality, přičemž je dává do přímé konfrontace s obecně předpokládanými fakty vztahujícími se k chápání krajiny, přírody, stejně jako technologií.