Silvia Saparová (*1975) je fotografka mnohých autorských polôh. Od takmer abstrahujúcich zátiší Telesnosti (2000) a Genetypy (2001) cez inscenované portéty podrobujúce skúmaniu partnerské vzťahy Couples (1999), Women in Condition (2005–2010) sa v priebehu desiatych rokov dostáva k sugestívnym meditatívnym portétom mladých žien, už bez náväznosti na spoločenský kontext – Iné ženy (2011), Next Generation (2011–2018). Svoj prirodzený vzťah k imaginácii a inscenácii paralelne obohacovaný citlivým prepájaním reality a ilúzie tak postupne transformuje do záujmu o čisto intuitívne mapovanie podstatného.

 

Jej najnovší projekt Instantná prítomnosť (2021–2023) je preto logickým vyústením tohto vnútorného pohybu od aktuálneho k nadčasovému a od zobrazivého k naznačujúcemu. Autorka tu zúročuje svoj záujem o fotografické experimenty a (často podvratnú) sebareflexiu fotografického média. Pomocou fotoaparátu Instax elasticky spája svoj záujem o ženské telo a tvár ako miesta introspekcie s priestormi a objektami prehliadanej každodennosti. Vzniknuté fotografie ďalším zväčšením zbavuje typickej vizuality závislej na plastovom nosiči, čím náhle odkrýva nuansy a samotnú esenciu instantného materiálu. Obrazy pohybujúce sa často na hranici identifikovateľného tak dokážu svojím tichom tlmočiť naliehavé odkazy o nás samých – „odhaľujú čas ako trvanie, ale zároveň aj ako bezprostredné zadržanie minulého a jeho následnú anticipáciu v instantnej prítomnosti“.

 

kurátorka: Lucia L. Fišerová