Zveme na výstavu Šimona Brejchy s názvem Sláva nazdar výletu.