Černý Tudor_Black Tudor

Májová výstava v galerii Kabinet Chaos Vás zavede do světa mámení, iluzí, zázraků a manipulací spojených se světem mocných. Současnými vizuálními formami; kresby, malby, koláže a 3D animace, Vás umělci Pavel Klvaňa a Simona Blahutová zavedou do světa minulých událostí propojených příběhem Čihošťského zázraku. Vesnický farář , "agent Vatikánu", Toufar a blaho lidu, agent Moskvy,  Mácha, budou hlavními postavami výstavy Černý Tudor. Pokud tápete nad názvem výstavy tak jako já můžete si Černý Tudor najít ve vyhledávači, je opravdu dokonalý a překrásně tajemný a je spojen s dobou 40. let minulého století, kam děj příběhu spadá. Stále živé téma a absurdní nadsázka, anekdotická mnohovrstevnatost, kterou vytváří ona nepochopitelná doba, ironie /všudypřítomná a prostupující, ilustrující každý brutální režim.

Simona Blahutová, studovala u Prof. Vladimíra Skrepla, Prof. Karla Nepraše a Prof. Michaela Rittsteina na pražské AVU. Její malby a koláže se týkají temných stránek života a světa za oponou, je jí blízká dekadence zjemnělá poetikou E. A. Poea a atmosférou  Lynchova pojetí novodobé tragédie v lehké kombinaci s  Kellyho rudolfinskou magií. V její tvorbě rezonuje svět reklamy, pokleslé zábavy, pouťového pozlátka v  kontrastu s lidskou tragikomedií jako by odehrávající se v opuštěných kulisách neznámého tajemného představení v žánru  Theatrum mundi; smíchaném s jakous naléhavou a téměř Ruskinovou nostalgií po jiném či novém lepším světě. Tématicky a stylově navazuje svou tvorbou na styl britského pop artu a československou avantgardní tradici koláže. 

Pavel Klvaňa, studoval u Prof. Milana Knížáka, na pražské AVU, kde poté absolvoval v atelieru MN2, který jsem vedla; kde několik let zastával roli asistenta atelieru a lektora během kooperace s chicagskou školou SAIC. Jeho tvorba vychází z kresby, malby, "boudníkovské grafiky" a přešla postupně do 3D simulace. Je mu blízký tradiční český havlovsko – haškovský  absurdní humor, který převádí do svých vizí ve formě animovaných hostin. Vizualita jeho filmů je i díky mistrovsky zvládnuté a vzdušně působící práci ve 3D programech objevná a originální. Ve své práci aplikuje důsledné poznání dějinných událostí, které svým způsobem mnohovrstevnaťě interpretuje a dosahuje jeho slovy:), nadneseně řečeno až "houdinovského úžasu".

Práce obou umělců spolu živě rezonuje a jarní čas vybízí k párování, také bych ráda tímto dohnala drobný programový výpadek způsobený rodinnými a pracovními povinnostmi. Moc se na Vás v Chaosu opět těšíme a doufáme, že Vám výstava pořádaná nyní pod hlavičkou Spolku Planeta Chaos, přinese radost a témata k přemýšlení.

Na setkání s Vámi se za Spolek Planeta Chaos těší,

MgA. Veronika Šrek Bromová

Galerie Kabinet Chaos, je ve Stříteži 68, 4km směrem na Litomyšl od Poličky. Otevřeno v neděli od 13-18h, nebo po domluvě tel.: 602315215, nebo e-mail: verbrom@gmail.com. Celoroční program galerie je z části podpořen granty na kulturu MKČR a města Poličky. Aktuální informace na FB Galerie Kabinet Střítež, www.planeta-chaos.cz.