Zvuková kompozice Sinfonia domestica je autorským zpracováním poetického textu Nóry Ružičkové z knihy Práce & intimita (Aspekt, Bratislava 2012). Báseň je tvořena výčtem různých dějů a procesů, které se odehrávají v domácnosti, přičemž jako aktivní a konající v ní vystupují neživotní předměty a abstraktní entity. Autorka si svůj text sama namluvila a zvukovou nahrávku postprodukčně upravila. Každému ději domácnosti přiradila určitou melodii.