Škála je stupnicí či uspořádáním pro naše vnímání, je to dohodnutý způsob, jak očíslovat hodnotu a označit určitou veličinu. Barevná škála, o kterou se nám především jedná, je proud záření, které zesiluje a zase slábne. Tato stupnice vychází z naší přirozenosti, z fyzikálních zákonů, ze světla, proto ji nemusíme nijak měnit nebo ovlivňovat, ale naopak ji nacházíme kolem sebe. Zdánlivě banální sbírání předmětů, zátiší nebo zvláštních výjevů v našich pracích se stává prostředkem a nosičem škály barevné, námětové i formální. Chceme ji tématizovat, přizpůsobit instalací tak, aby divák viděl celé spektrum najednou, do škály vstoupil, stal se její součástí a díky uspořádání si uvědomil, že barevná škála ho obklopuje.

Prostor Galerie AVU je k tomuto záměru svými dispozicemi takřka ideální, instalace využívající oken galerie a zaplňující ostatní stěny se jeví samozřejmou. Práce jsou vystaveny v barevném proudu směřujícím od oken, od světle žluté až po tmavé indigo. Tvoří tedy pomyslný kruh, představující nekonečnost spektra a zároveň jedna strana zrcadlí druhou. Škála se „rozpíná“ po stěnách, přičemž okno – světlo můžeme chápat jako její zdroj.

Není důležité hovořit o způsobu práce a konkrétních tématech každé z autorek, organický dojem z výstavy, zpodobňující proud světla jakékoliv autorství popírá. Práce zde vystavené nejsou vytvořené na míru výstavě, nereagují zpětně na zadané téma či koncept. Naopak vznikaly přirozeně, některé jsou čerstvé, jiné méně. Proto stejně jako proud světla instalace výstavy zachycuje proud tvorby všech čtyř autorek.

/Šárka Koudelová/