Skupina Glaz Bridge upozorňuje na skutečnost, že stejně jako jsme v současnosti svědky ústupu od pohřebních rituálů, můžeme pozorovat i úpadek funerálního umění, které po 2. světové válce téměř zmizelo. Proto na výstavě představuje svůj první projekt, kolekci pohřebních uren, jejichž výchozí materií je sklo, které dosud stálo stranou zájmu tvůrců funerální plastiky.

 

K projektu kurátorka oslovila umělce různého věku i profesionálních zkušeností, ať již ve sklářství, sochařství, malířství, architektuře, šperkařství nebo fotografii. Proto mezi nimi najdeme Zdeňka Lhotského, Martina Janeckého, ale i fotografa Tona Stana, šperkaře Jiřího Beldu, módní návrhářku Natálii Dufkovou či malíře Antonína Střížka

 

Jsme svědky příběhu, jak se tradiční tavená plastika v dialogu s kovem, minerály a šperkařskými technikami stává novým artefaktem a nabývá dalších významů. Vše je podřízeno jednotnému záměru: vytvořit funkční funerální objekt a uměleckými prostředky vzdát úctu zesnulým.

 

kurátorka: Martina Sikorová