Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem hlásí „Sklizeno!“. Galerie Rampa ve 4. patře fakulty nabídne výstavu vybraných klauzurních prací studentů z šestnácti ateliérů.
Kdo nestihl navštívit přehlídku všech ateliérů pod názvem Zimní sklizeň, má možnost přijít se
přesvědčit o zručnosti a kreativitě studentů na výstavu Sklizeno, která proběhne v Galerii Rampa od 27.2. do 14. 3. Vernisáž proběhne 26. 2. od 17 hodin. Výstavu organizují studentky Kurátorských studií pod odborným vedením doc. Mgr. Michala Kolečka, Ph.D.
Na vernisáži bude představen koncept celé výstavy pracující s volnými asociacemi, která jednotlivá
díla a produkty evokují. Bude tak prezentován na první pohled nahodilý, přesto promyšlený výběr děl z jednotlivých ateliérů, který poskytne divákovi ucelený pohled na široké spektrum tvorby na Fakultě umění a designu.