Výstavní projekt Škvíra ke štěstí vyhledává a prozkoumává osvobozující škvíry, které existují na hranicích represivních sociálních systémů od východoevropského pojetí komunismu až po globální kapitalismus. Tváří v tvář dokonalým strategiím jak absorbovat kritiku a systematickou mobilizaci vlastní kreativity, sociability a sentimentu pro ekonomické cíle, projekt vyhledává nové způsoby rezistence, která narušuje nekonečný útlak produkce. Výchozím bodem výstavy je inspirace inovativními strategiemi dělnického odporu využívanými za dob komunismu pro čerstvé pokusy představit si jiné alternativy, lokalizovat únikové cesty a především narušit hladký povrch současného neo-liberálního kapitalistického pořádku.

Název výstavy odkazuje ke kultovní knize maďarského disidenta Miklose Haraszti A Worker in a Worker’s State (Dělník ve státě dělníků), která se zabývá vykořisťujícími pracovními podmínkami a statečností dělnického odporu, jimž byl na začátku sedmdesátých let svědkem během nucených prací v továrně na traktory Červená hvězda. Haraszti zde popisuje běžnou praxi vytváření tzv. „homerů“ – předmětů vyráběných dělníky v rámci vzdoru proti panujícím regulím. Tyto předměty ztělesňovaly způsob, jak si zachovat vlastní kreativitu a současně fungovaly jako činitel, jenž narušoval monotonií prostředí továrny, práci i život v ní a poukazoval na poměry a mechanismy vykořisťování. Element společenské kreativity, který je nedílnou součástí vytváření homerů, může být dán do protikladu k post-fordistické situaci, kde je kreativní nutkání vysáváno ekonomickým cyklem a emocionální energie vyúsťuje v pouhé pracovní soutěžení.

Výstava představuje díla, která pracují s adaptací životních podmínek na požadavky kontinuálního propojení a ekonomické mobilizace lidské efektivity, zatímco současně předkládá schémata, postoje a životní styly, které zachovávají prostor pro potěšení, cestování a kontinuální vzdělávání. Cesty úniku z regulí a rácia současného sociálního a ekonomického systému se objevují na neočekávaných místech, od barvitých evokací společenských oslav v dobách komunismu až po meditace o svobodné hře ve veřejném prostoru. Touha po štěstí a sebenaplňování je v kontrastu s duševním znečištěním plynoucím z přemíry informací zatímco další práce se zaměřují na pokusy oživit nekapitalistické formy vědomostí a podpořit neekonomické postoje v mezilidských vztazích.

Kurátoři: Maja a Reuben Fowkes

Pro více informací prosím navštivte: www.translocal.org/loophole/
Partneři:
Tento projekt je realizován ve spoluprácí s Trafó House of Contemporary Arts Budapest, Muzeum Sztuki Lodz a AMT Project Bratislava za finanční podpory International Visegrad Fund a European Cultural Foundation.
Celoroční výstavní program FUTURY je podpořen: Miisterstvo kultury ČR, Magistrát hl.m. Prahy
Díky: Imarmitaliani, Imarmitaliani, Joinmusic, s.r.o., DaKtex s.r.o.
Hlavní mediální partneři: Radio Wave, Umělec
Mediální partneři: Pragueout, Artmap, Artyčok.tv, Radio 1