PERMAKULTURA

Krajina v podání umělce, který dobývá nová území skrze intenzivní zážitek, je mimo jiné úvahou nad fungováním AVU.

Vojtěch Fröhlich (1985) je umělec. Častým motivem jeho práce je studium míst nebo jevů skrze extrémní tělesný a s tím související duchovní prožitek. Studuje na AVU v ateliéru Tomáše Vaňka. V roce 2012 na AVU založil a vedl klub s občerstvením a zahrádku na pěstování potravin jako ročníkovou práci.

Sláva Sobotovičová (1973) je umělkyně a technická pracovnice Vědeckovýzkumného pracoviště AVU, kde (spolu s Terezií Nekvindovou) buduje sbírku českého videoartu. Je doktorandkou na UMPRUM, tématem její práce jsou kulturní znaky a kódy, jejich vliv na vnímání umění a související možnosti manipulace s významy.

Vernisáž přechází ve finisáž. Jednodenní akce v rámci Festivalu Fluidum #4 ENDGAME.